user-avatar

22.09.2019

01.11.2011

Fokus poslovni program je izašao u novoj verziji

Od 1. Novembra svi naši korisnici mogu da uživaju u novoj poboljšanoj veriji Fokus poslovnog softvera. Mnoge stranice su ubrzane i optimizovane a listu novih funkcionalnosti možete pronaći u aneksu korisničkog uputstva u sekciji Dokumenta.

-->
© 2019 Fokus All rights reserved